Aanpak

Omdat een project inhoudelijk nooit gestandaardiseerd kan worden, passen we binnen XCentral een gefaseerde aanpak toe. Dit laat toe om projecten tijdens het volledige traject te beheersen en tijdig bij te sturen indien nodig. Onze projectaanpak volgt steeds een bepaald stramien dat in de volgende paragrafen beschreven wordt.

We zorgen ervoor dat alle betrokkenen binnen een project op de hoogte zijn wie wat doet tegen wanneer (takenlijst), dat er duidelijk zicht is op de planning, het budget en de projectstatus en dat eventuele risico’s en issues van dichtbij opgevolgd worden.

1 - luister
1 - luister

In deze fase worden de behoeften van de klant geanalyseerd. Er wordt een document aangemaakt dat de grote lijnen van het project beschrijft.

2 - analyse
2 - analyse

Op basis van dit document doet XCentral een conceptstudie. Deze gebeurt op basis van een grondige functionele en technische analyse om de gewenste resultaten te bereiken. Op basis van deze informatie bieden we een realistische offerte.

3 - ontwerp
3 - ontwerp

Bij grote projecten volgt na deze analysefase een ontwerpfase. In deze fase wordt de functionaliteiten in detail uitgewerkt, bijvoorbeeld aan de hand van mock-ups.

4 - ontwikkel & test
4 - ontwikkel & test

In deze fase wordt de parameterisatie uitgevoerd volgens de planning. Samen met de gebruikers testen we de afgesproken functionaliteiten en passen desnoods aan waar nodig.

5 - lanceer
5 - lanceer

Bij de lancering van de nieuwe oplossing wordt een trainer binnen het bedrijf goed opgeleid. Deze persoon dient als aanspreekpunt voor de bestaande en de nieuwe gebruikers en communicatiepunt met het XCentral team.

6 - Leer / Evaluatie
6 - Leer / Evaluatie

Vanaf het begin van het project worden deze succescriteria opgevolgd via continue evaluatie en worden eventuele leermomenten zowel met de klant als binnen XCentral geëvalueerd. Kortom, XCentral gelooft sterk in het belang van continue verbetering en de opbouw van een langetermijnrelatie met de klant.

Samen staan we sterk, samen groeien we.

Met het XCentral team helpen we elke KMO een smart business uit te bouwen. 

Contact

Minister Lefèvrelaan 9, 8500 Kortrijk

info@xcentral.be

+32 56 90 44 57

Copyright 2020 XCentral, alle rechten voorbehouden